หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณปี 2565 ติดตั้งใช้งานที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..