หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงพลาสติกหูหิ้วสกรีนตามแบบที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงพลาสติกหูหิ้วสกรีนตามแบบที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..