หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..