หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 18,485 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 18,485 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..