หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ - ซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120x24.4 มม. ความดันแตกต่าง 200 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วย Plug Wrap...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ – ซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120×24.4 มม. ความดันแตกต่าง 200 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วย Plug Wrap ความพรุน 6,000 CU จำนวน 277,200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..