หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง-TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง-TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..