หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปิดอุดช่องระบบไฟฟ้า และระบบประปา จำนวน 1ระบบ ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปิดอุดช่องระบบไฟฟ้า และระบบประปา จำนวน 1ระบบ ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..