หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้, สนามหญ้า, ไม้พุ่มไม้คลุมดิน และทำความสะอาดกวาดถนน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้, สนามหญ้า, ไม้พุ่มไม้คลุมดิน และทำความสะอาดกวาดถนน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..