หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม. มาตรน้ำ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – ซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม. มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 200,323,200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..