หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Tobacco Casing 503 จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Tobacco Casing 503 จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..