หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่ระบบลมร้อนชุด HEATER ของเครื่อง VAD (FLUIDIZED BED DRYER) ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

เอกสารับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่ระบบลมร้อนชุด HEATER ของเครื่อง VAD (FLUIDIZED BED DRYER) ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..