หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาฯตรวจสอบห้องพร้อมอุปกรณ์ Explosion Proof ของห้องผสมสารปรุง จำนวน 2 ห้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาฯตรวจสอบห้องพร้อมอุปกรณ์ Explosion Proof ของห้องผสมสารปรุง จำนวน 2 ห้อง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..