หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาปรับแต่งและซ่อมแซมระบบสนับสนุนการทำงานเครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาปรับแต่งและซ่อมแซมระบบสนับสนุนการทำงานเครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..