หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง (ของสำนักงาน 25 เครื่อง, ส.ศรีสำโรง 2 เครื่อง, ส.หนองยาว...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง (ของสำนักงาน 25 เครื่อง, ส.ศรีสำโรง 2 เครื่อง, ส.หนองยาว 2 เครื่อง) สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง (ของสำนักงาน 25 เครื่อง, ส.ศรีสำโรง 2 เครื่อง, ส.หนองยาว 2 เครื่อง)  สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..