หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคาอะไหล่สำหรับเครื่อง Multi Separator จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคาอะไหล่สำหรับเครื่อง Multi Separator จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

..เพิ่มเติม..