หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตร มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตร มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

จำนวน 200,323,200 ชิ้น
ดาวน์โหลด / Download

..เพิ่มเติม..