หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะทั่วไป (เปลี่ยนยางรถยนต์ กง-3286 สท) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะทั่วไป (เปลี่ยนยางรถยนต์ กง-3286 สท) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย  สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะทั่วไป (เปลี่ยนยางรถยนต์ กง-3286 สท)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..