หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างทำซองยาเส้นตราอีแต๋น สูตร 2 ซีล 3 ด้าน ติดซิป จำนวน 347,881 ซอง ประจำปีงบประมาณ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างทำซองยาเส้นตราอีแต๋น สูตร 2 ซีล 3 ด้าน ติดซิป จำนวน 347,881 ซอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

..เพิ่มเติม..