หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟแวร์เฉพาะทาง AUTOCAD

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟแวร์เฉพาะทาง AUTOCAD

..เพิ่มเติม..