หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติ (รวมอะไหล่) ของเครื่องบรรจุหีบ Senzani No.๑๓ และ No.๑๗ จำนวน 2 ชุด ของกองมวนและบรรจุ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติ (รวมอะไหล่) ของเครื่องบรรจุหีบ Senzani No.๑๓ และ No.๑๗ จำนวน 2 ชุด ของกองมวนและบรรจุ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

..เพิ่มเติม..