หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องดูดฝุ่นรวม DUST COLLECTION SYSTEM ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องดูดฝุ่นรวม DUST COLLECTION SYSTEM ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..