หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาวิจัยประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่ ของ ยสท. และคู่แข่งขัน และคู่ค้า ร้านค้าแบบดั้งเดิม (TT) ร้านค้าแบบสมัยใหม่(MT) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาวิจัยประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่ ของ ยสท. และคู่แข่งขัน และคู่ค้า ร้านค้าแบบดั้งเดิม (TT) ร้านค้าแบบสมัยใหม่(MT) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..