หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมอัติโนมัติ (รวมอะไหล่) ของเครื่องบรรจุหีบ Senzani No.13 และNo.17 จำนวน 2 ชุด กองการมวนและบรรจุ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เผยแพร่แผนงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมอัติโนมัติ (รวมอะไหล่) ของเครื่องบรรจุหีบ Senzani No.13 และNo.17 จำนวน 2 ชุด กองการมวนและบรรจุ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เผยแพร่แผนงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมอัติโนมัติ (รวมอะไหล่) ของเครื่องบรรจุหีบ Senzani No.13 และNo.17 จำนวน 2 ชุด กองการมวนและบรรจุ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปggg

..เพิ่มเติม..