หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๖๓๓ เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๔๔๗ เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๖๓๓ เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๔๔๗ เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑๘๖ เครื่อง จำนวน ๒ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..