หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ ซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS ที่อาคาร B-01, B-04, B-06 และ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ ซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS ที่อาคาร B-01, B-04, B-06 และ B-07

..เพิ่มเติม..