หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 100,800 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..