หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำอาคารที่พักพนักงานยาสูบ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำอาคารที่พักพนักงานยาสูบ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..