หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 รายการ จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ฝจพ.b.02/17/64)

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 รายการ จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ฝจพ.b.02/17/64)

..เพิ่มเติม..