หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อรถยกไฟฟ้า ชนิดยกต่ำแบบยืนขับ ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กก.ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 200 มม. จำนวน 3 คัน ของ ฝ่ายผลิตภัณฑืสำเร็จรูป

ประกาศแผนจัดซื้อรถยกไฟฟ้า ชนิดยกต่ำแบบยืนขับ ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กก.ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 200 มม. จำนวน 3 คัน ของ ฝ่ายผลิตภัณฑืสำเร็จรูป

..เพิ่มเติม..