หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ด/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ด/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้

..เพิ่มเติม..