หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM หมายเลข 25 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 40...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM หมายเลข 25 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 รายการ

..เพิ่มเติม..