หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 (7.8) No. 4 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 (7.8) No. 4 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 19 รายการ

..เพิ่มเติม..