หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ไม้พุ่มขนาดเล็ก ตัดหญ้า และทำความสะอาดกวาดถนนรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ไม้พุ่มขนาดเล็ก ตัดหญ้า และทำความสะอาดกวาดถนนรอบการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..