หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและทดสอบการต่อใบอนุญาตสถานีใช้ก๊าซธรรมชาติและสถานีน้ำมันประจำปี ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและทดสอบการต่อใบอนุญาตสถานีใช้ก๊าซธรรมชาติและสถานีน้ำมันประจำปี ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..