หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูง อาคารB-02 ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และฝ่ายผลิตด้านใบยา ปี 2564

จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูง อาคารB-02 ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และฝ่ายผลิตด้านใบยา ปี 2564

ประกาศเผยแพร่แผนฯhttps://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2021/07/plan1.pdf

..เพิ่มเติม..