หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการคัดเลือกเอกชนในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการคัดเลือกเอกชนในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..