หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำ รุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสำ หรับอาคารตึกอำ นวยการ และอาคารฝ่ายวิจัย และพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำ รุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสำ หรับอาคารตึกอำ นวยการ และอาคารฝ่ายวิจัย และพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..