หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำ รุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดต่างๆ ที่ตึกอำ นวยการ และกองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำ รุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดต่างๆ ที่ตึกอำ นวยการ และกองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..