หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบรร.1 และ รร.2) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบรร.1 และ รร.2) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..