หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นฆ่าเชื้อโรคสำหรับติดบริเวณจุดสัมผัสร่วม จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นฆ่าเชื้อโรคสำหรับติดบริเวณจุดสัมผัสร่วม จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..