หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Shaft for Printing Cylinder 800 ม.ม. จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบกราเวีย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Shaft for Printing Cylinder 800 ม.ม. จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบกราเวีย 8 สี BOBST โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..