หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา ซื้อ Shaft for Printing Cylinder 800 ม.ม. จำนวน 5 ชุด...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา ซื้อ Shaft for Printing Cylinder 800 ม.ม. จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบกราเวีย 8 สี BOBST

..เพิ่มเติม..