หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จัดซื้ออะไหล่ ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121 (7.8) No.4...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จัดซื้ออะไหล่ ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121 (7.8) No.4 และ G.D 121 (7.1) No.7 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 รายการ

..เพิ่มเติม..