หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและระบบ Digital signage ของการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและระบบ Digital signage ของการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านรายละเอียด>>>> ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..