พี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม.

DOC210721-21072021065521
 
พี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม. จำนวน 23,040 ม้วน

..เพิ่มเติม..