หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ COM AIR (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ COM AIR (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..