หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ COM AIR (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2565...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ COM AIR (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..