หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจคุณภาพบุหรี่/ก้นกรอง QTM (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจคุณภาพบุหรี่/ก้นกรอง QTM (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..