หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด PRESSURE DROP (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด PRESSURE DROP (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..