หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหา และติดตั้งอะไหล่สิ้นเปลือง เครื่องอัดอากาศ No.2, 3 และ 5 ที่อาคารศูนย์พลังงาน B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหา และติดตั้งอะไหล่สิ้นเปลือง เครื่องอัดอากาศ No.2, 3 และ 5 ที่อาคารศูนย์พลังงาน B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..